Urobte dobrú vec!

Aj dve percentá z Vašej dane môžu pomôcť občianskemu združeniu FAMA art pri vydávaní pôvodnej slovenskej literatúry a pri organizovaní literárnych podujatí.

1. Ak ste zamestnancom, stačí ak:

  • a) vytlačíte a svojho zamestnávateľa požiadate o vyplnenie „Potvrdenia o zaplatení dane*,
  • b) údajmi o daňovníkovi (o Vás) priamo v počítači doplníte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane*, ktoré je už údajmi o prijímateľovi (o nás) vyplnené, vytlačíte ho a podpíšte.
  • c) obe tlačivá doručíte na váš miestne príslušný daňový úrad do 30. 4. 2021.

2. Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, alebo si daňové priznanie podávate sami:

  • a) nižšie uvedené údaje o prijímateľovi dane vyplňte do príslušnej časti tlačiva Vášho daňového priznania (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane).

IČO: 42331170

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: FAMA art, o. z.

Adresa: Hutnícka 3418/3, 052 01 Spišská Nová Ves

Občianskemu združeniu môžu 2% z dane poukázať aj právnické osoby, napr. firmy. 

Pomôžete nám, ak o odvod 2% z daní poprosíte aj svojich rodinných príslušníkov, priateľov či známych.

ĎAKUJEME ZA PODPORU!

* po kliknutí na odkaz za vám otvorí súbor PDF vo vašom internetovom prehliadači. V takom prípade ho uložte príkazom „Uložiť ako“, prípadne „Uložiť, ktorý nájdete v hlavnom menu vášho prehliadača pod položkou „Súbor“. Druhou možnosťou je kliknúť na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoliť v kontextovom menu položku „Stiahnuť súbor z odkazu“. V tom prípade sa vám súbor uloží do priečinka „Stiahnuté“ (Downloads) vo vašom počítači.