Práve sme vydali

posted in: Novinky | 0

z_blues_do_ust

Po debute Ticho, tichšie, horúco (HEVI 1997) , prichádza básnik, dramatik a scenárista Ján Mičuch so svojou druhou knihou poézie s názvom Z blues do úst. Prináša v nej poéziu charakteristickú humoristicky nesmierne citlivý, jemne ironickým, v každom ohľade však ľudským náhľadom na úzko osobné ale aj širšie spoločenské problémy.