ABC studio Spišská Nová Ves, 2011. 1. vyd. Viaz. Il.+foto

(21 x 30 cm)

Ján Petrík: Horolezectvo v Spišskej Novej Vsi
Ján Petrík: Horolezectvo v Spišskej Novej Vsi

Reprezentačná publikácia zachytávajúca vznik a dianie v horolezeckých spolkoch a oddieloch, ktoré boli založené na území mesta Spišská Nová Ves a blízkych Smižanoch. V 18-tich kapitolách predstavuje horolezecké dianie v období od 16. storočia po dnešok. Je opatrená predslovom syna zakladateľa horolezeckého spolku JAMES – jednej z najstarších telovýchovných organizácii na území Slovenska, založenej v r. 1921 práve v Spišskej Novej Vsi – Doc. Ing. Františkom Liptákom, DrSc.

Publikácia je bohato doplnená dobovými fotografiami, kresbami, mapami, logami a odznakmi jednotlivých spolkov, oddielov a expedícií.

ISBN: 978-80-970736-9-5

Cena: 11,- €

Nie je na sklade. Skúste v niektorom z našich spolupracujúcich kníhkupectiev.

O autorovi:

Ján Petrík (1949)

Petrík st.01

V súčasnej dobe je na dôchodku, zaoberá sa dejinami letectva a železníc na Spiši, dejinami Slovenského raja, samotného Spiša a jeho osobnosťami.

Od roku 1972 je dobrovoľným členom Horskej služby oblasti Slovenský raj, horským vodcov tejto oblasti a členom Spišského dejepisného spolku.

Články Publikoval v časopisoch Letectví + Kosmonautika, Krásy Slovenska, Tatry, Spišské hlasy, Nové Spišské hlasy, Korzár a v príležitostných zborníkoch a ročenkách Spišského dejepisného spolku. Spracoval päť ročníkov kroniky mesta Spišská Nová Ves.

Vydal: Malá vojna – marec 1939 (1998), Spišská tragédia (1999), Karpackie niebo 1939 spoluautor A. Olejk (2001), Lietanie v Spišskej Novej Vsi, (2004), Slovenský raj (2006), Štefan Petróczy von Petrócz (2007), Spišská tragédia (2007), 75 rokov ľadového hokeja v Spišskej Novej Vsi (2008), Horolezectvo v Spišskej Novej Vsi (2011) a ďalšie monografie a pamätnice.

 

Späť na stránku Knihy iných vydavateľstiev