Vlastným nákladom v ABC studio Spišská Nová Ves, 2007. 1. vyd. Brož. Il.

(15,5 x 21 cm)

petrik2_stefan_petroczBibliografia o Spišiakovi, duchovnom otcovi vrtuľníka, ktorý má veľkú zásluhu na vzniku prvého skutočne lietajúceho stroja na svete.

Kniha prináša nielen bohatý textový ale aj obrazový materiál, ktorý autor publikácie sústredil pri štúdiu života a práce tejto zaujímavej osobnosti našej histórie a histórie letectva vôbec.

ISBN: 978-80-969663-1-8

Cena: 6,- € (kúp teraz)

O autorovi:

Ján Petrík (1949)

Petrík st.01

V súčasnej dobe je na dôchodku, zaoberá sa dejinami letectva a železníc na Spiši, dejinami Slovenského raja, samotného Spiša a jeho osobnosťami.

Od roku 1972 je dobrovoľným členom Horskej služby oblasti Slovenský raj, horským vodcov tejto oblasti a členom Spišského dejepisného spolku.

Články Publikoval v časopisoch Letectví + Kosmonautika, Krásy Slovenska, Tatry, Spišské hlasy, Nové Spišské hlasy, Korzár a v príležitostných zborníkoch a ročenkách Spišského dejepisného spolku. Spracoval päť ročníkov kroniky mesta Spišská Nová Ves.

Vydal: Malá vojna – marec 1939 (1998), Spišská tragédia (1999), Karpackie niebo 1939 spoluautor A. Olejk (2001), Lietanie v Spišskej Novej Vsi, (2004), Slovenský raj (2006), Štefan Petróczy von Petrócz (2007), Spišská tragédia (2007), 75 rokov ľadového hokeja v Spišskej Novej Vsi (2008), Horolezectvo v Spišskej Novej Vsi (2011) a ďalšie monografie a pamätnice.

Späť na stránku Knihy iných vydavateľstiev