• Rozhranie
  Zavriem oči z jedovatých bobúľ,
  nechcem vedieť, kto ťa teraz objal.
  Ráno hádam, kto ma v noci obul,
  ľahší o svoj vytrasený obal.

  Vyškieram sa… Kto si ku mne sadne,
  rozumie. A sedí v nedohľadne.

  Proti svojej vôli som si všetkým:
  píšem, ale osloviť sa niet kým.

   

  Márnosť
  (na okraj čítačiek v dúpätách poézie)

  Čaj a tesné spodky
  (ave, noblesa!),
  kážem spoza bodky:
  Hlavy, dole sa!

  Nezávidím vtákom
  (ani pod nátlakom).

  Duše v povetrí…
  Klam slam poetry.

   

  Duchárina

  Už ti nohy stoja dupkom
  (v akej teraz kríze?).
  Kiež sa zavrú nad holúbkom,
  a nech vás hrob hryzie.

  Ako nebojácne dupe
  tvoj holúbok na ústupe…

  V tme sa zo sna strhla
  iba prázdna truhla.