Jozef Puchala: Krajina Kaina

FAMA art, Spišská Nová Ves 2017. 76 str. Viaz., Il.

(12 x 16,5)

Tretia zbierka poézie s nezameniteľnou puchalovskou poetikou, ktorá zaznela už v jeho debute a v knižke poézie pre deti. Založená na sémantických hrách, a prepracovanej formálnej stránke básní ponúka nielen hravosť, ale aj silnú metaforu nadväzujúcu na komunikatívnu a zážitok prinášajúcu tvorbu inšpirovanú veľkými slovenskými básnikmi predchádzajúcej generácie.

Vďaka literárnym, umeleckým a kultúrnym alúziám, citáciám, či parafrázam, ktoré vo svojich textoch využíva nielen kreatívne, ale aj provokatívne, sa nemusí vyhýbať ani takým zaťaženým témam ako je Boh, láska, či večné spoločensky pálčivé témy..

„… spojenie bezproblémovej formy a atakujúcej sémantiky je v tejto zbierke zaujímavé. Puchalove básne v sebe spájajú pokoj i tenziu.“

Peter Karpinský

ISBN 978-80-89717-12-5

Cena: 5,- € (kúpiť teraz)

Ukážka z knihy

O autorovi:

Jozef Puchala (1965)

 

 

 

 

 

 

Básnik, dramaturg, scenárista, režisér a vysokoškolský pedagóg.

Študoval na Prešovskej univerzite v Prešove a na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v roku 2013 obhájil dizertačnú prácu.

Venuje sa literárnej vede a mediálnym vedám. Za svoj knižný debut Všetko, čo chýba (1995) získal prémiu Ceny Ivana Kraska. Rukopis jeho druhej zbierky, básní pre deti Trinásťhlavý vlak (2015), ocenil Literárny fond.

Jeho poézia bola preložená do poľštiny a češtiny, publikoval ju časopisecky, v televízii i v rozhlase. Dlhodobo sa venuje televíznej tvorbe. V roku 2009 bol členom medzinárodnej poroty organizácie združujúcej európske verejnoprávne štúdiá Circom Regional (Prix Circom). V roku 2011 získal prestížnu cenu verejnoprávnych televízií krajín V4 Vyšehrádska pečať.