Dalomír Stano: Láska je retro

FAMA art, Spišská Nová Ves 2017. 68 str. Viaz., Il.

(14,8×21,5)

Desiata kniha poézie autora, ktorému nie je cudzí dôsledne viazaný verš. Aj v tejto zbierke lyrických sonetov ho využíva inovatívne, v súzvuku s obsahom výpovede.

Základnou, v mnohých vrstvách a odtieňoch variovanou témou je tu láska muža k žene. V štyroch na seba nadväzujúcich okruhoch obsahuje kniha 41 dynamických sonetov. Okrem dominujúcej túžby a očakávania po naplnení duševného i telesného rozmeru tohto citu, sa v nich zračia aj prirodzené pochybnosti, sklamania a obavy z jej podôb.

ISBN 978-80-89717-15-6

Cena: 5,-€ (kúpiť teraz)

Ukážka z knihy

O autorovi

Dalimír Stano (1955)

Žije a tvorí v Košiciach, venuje sa poézii a tvorbe piesňových textov.

Publikoval vo viacerých slovenských a českých časopisoch (Dotyky Dielňa Nového slova, Romboid, RAK, Knižná revue, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Psí víno, Tvar, Host, Kafe, Obrys-kmen) v internetovom časopise Enter, v rôznych zborníkoch, v Rádiu Východ a v Slovenskom rozhlase.

Vydal zbierky poézie Vaša Esencia (Vydavateľstvo M. Vaška, Prešov 1997), Oxana (Vydavateľstvo Slovo, Košice 1998), Samotka (Vydavateľstvo Vienala, Košice 2001), Kolotoč alfa (VSSS, Bratislava 2003), Žreb môjho bytia (VSSS, Bratislava 2005), Edo je deväť (VSSS, Bratislava 2006), Diabolské balady (VSSS, Bratislava 2007), Flexibuk No.3 (Dive buki, Košice 2014), Nedoručená pošta (Face, Prešov 2014).

 

Späť na stránku Naše knihy