Knihy pre knižnice, školy a iné inštitúcie zasielame na základe kópie objednávky odoslanej e-mailom na elektronickú adresu vydavateľstva (stránka Kontakt).

Objednávka by okrem poštovej adresy a fakturačných údajov objednávateľa mala štandardne obsahovať: meno autora, názov titulu, jeho ISBN a počet objednaných kusov.

Platbu zrealizujete na základe faktúry, ktorá bude súčasťou dodávky kníh. K cene objednaných titulov účtujeme balné a poštovné tak, ako pri objednávkach ostatných klientov.

Pre nákup kníh touto formou platia všetky obchodné podmienky a reklamačný poriadok ako pri objednávkach ostatných klientov.

Zľava: Pri objednávkach nad 5 ks titulov balné a poštovné neúčtujeme.