Ján Mičuch: Z blues do úst

Fama art

Ján Mičuch sa po dávnejšom knižnom básnickom debute Ticho, tichšie, horúco predstavil aj ako autor aforizmov, rozhlasových hier, fejtónov či kabaretov. Druhá básnická zbierka opäť prináša poéziu charakteristickú jemne ironickým, no nesmierne citlivým pohľadom na osobné i spoločenské problémy. Zdanlivo banálnym veršom nikdy nechýba nečakaný posun do príjemnej poetickej roviny. „Zober si ma domov / zo zimy do svetla / nedá sa už svietiť / keď si ma raz stretla.“

sme.sk, 27. 7. 2014

 

Ján Mičuch:  Z blues do úst

Druhá básnická zbierka, v ktorej autor podobne ako v debute, prináša poéziu charakteristickú humoristicky nesmierne citlivým, jemne ironickým, v každom ohľade však ľudským náhľadom na úzko osobné ale aj širšie spoločenské problémy.

Zdobí ju svojské, nezameniteľné, vďaka nadhľadu vždy optimistické videnie sveta a vzťahov v ňom. Všetko, čo v nej chce autor povedať, vyjadruje niekedy na prvý pohľad banálne, vždy však s neočakávaným, nesmierne sviežim poetickým posunom.

Ján Mičuch sa narodil 22. novembra 1964 v Košiciach, kde aj žije. Venuje sa písaniu poviedok, básní, rozhlasových hier, pásiem a kabaretov, vydal básnickú zbierku Ticho, tichšie, horúco a audiokazetu s výberom rozhlasových fejtónov Denník cestovateľa v Supershope. Publikuje aj na internete www.micuch.sk. Je viacnásobným finalistom literárnej súťaže Poviedka. Jeho civilným povolaním je riadenie IC vlakov.

pravda.sk, 30.07.2014

Späť na stránku Napísali o našich knihách