Podrobnosti o jednotlivých tituloch a ich autoroch zobrazíte kliknutím na názov titulu.

 

Vydavateľstvo Miroslav Števík – SCEPUSIUM, 2015. 91 str. Viaz. Il.

(15,5 x 21,5)

Populárno-náučná publikácia, ktorá približuje čitateľom históriu, prírodné podmienky  a zaujímavosti krásnej lokality Slovenského raja nazývanej Klauzy.

Táto časť národného parku, dnes známa ako odpočinková turistická lokalita, leží na ceste naprieč Slovenským rajom. V lokalite je vybudovaná vodná nádrž – tajch, ktorý sa využíval na splavovanie dreva pre píly v okolí Smižian a na predaj.

ISBN: 978-80-971814-1-3

Ukážka z knihy

Nie je na sklade. Skúste v niektorom z našich spolupracujúcich kníhkupectiev.

 

 

Ján Petrík (1949)

V súčasnej dobe je na dôchodku, zaoberá sa dejinami letectva a železníc na Spiši, dejinami Slovenského raja, samotného Spiša a jeho osobnosťami.

Od roku 1972 je dobrovoľným členom Horskej služby oblasti Slovenský raj, horským vodcov tejto oblasti a členom Spišského dejepisného spolku.

Články Publikoval v časopisoch Letectví + Kosmonautika, Krásy Slovenska, Tatry, Spišské hlasy, Nové Spišské hlasy, Korzár a v príležitostných zborníkoch a ročenkách Spišského dejepisného spolku. Spracoval päť ročníkov kroniky mesta Spišská Nová Ves.

Vydal: Malá vojna – marec 1939 (1998), Spišská tragédia (1999), Karpackie niebo 1939  spoluautor A. Olejk (2001), Lietanie v Spišskej Novej Vsi(2004), Slovenský raj (2006), Štefan Petróczy von Petrócz (2007), Spišská tragédia (2007), 75 rokov ľadového hokeja v Spišskej Novej Vsi (2008), Horolezectvo v Spišskej Novej Vsi (2011) a ďalšie monografie a pamätnice.

 

 

Vlastným nákladom v ABC studio Spišská Nová Ves, 2007. 1. vyd. Brož. Il.

(15,5 x 21 cm)

Bibliografia o Spišiakovi, duchovnom otcovi vrtuľníka, ktorý má veľkú zásluhu na vzniku prvého skutočne lietajúceho stroja na svete.

Kniha prináša nielen bohatý textový ale aj obrazový materiál, ktorý autor publikácie sústredil pri štúdiu života a práce tejto zaujímavej osobnosti našej histórie a histórie letectva vôbec.

ISBN: 978-80-969663-1-8

Cena: 6,- € (kúp teraz)

 

 

 

 

 

 

Ján Petrík (1949)

V súčasnej dobe je na dôchodku, zaoberá sa dejinami letectva a železníc na Spiši, dejinami Slovenského raja, samotného Spiša a jeho osobnosťami.

Od roku 1972 je dobrovoľným členom Horskej služby oblasti Slovenský raj, horským vodcov tejto oblasti a členom Spišského dejepisného spolku.

Články Publikoval v časopisoch Letectví + Kosmonautika, Krásy Slovenska, Tatry, Spišské hlasy, Nové Spišské hlasy, Korzár a v príležitostných zborníkoch a ročenkách Spišského dejepisného spolku. Spracoval päť ročníkov kroniky mesta Spišská Nová Ves.

Vydal: Malá vojna – marec 1939 (1998), Spišská tragédia (1999), Karpackie niebo 1939  spoluautor A. Olejk (2001), Lietanie v Spišskej Novej Vsi(2004), Slovenský raj (2006), Štefan Petróczy von Petrócz (2007), Spišská tragédia (2007), 75 rokov ľadového hokeja v Spišskej Novej Vsi (2008), Horolezectvo v Spišskej Novej Vsi (2011) a ďalšie monografie a pamätnice.

 

 

Vydavateľstvo Miroslav Števík – SCEPUSIUM, 2016. 142 str. Viaz. Il.

(15,5 x 21,5)

Populárno-náučná publikácia, ktorá po knihe Klauzy v Slovenskom raji približuje čitateľom aj históriu, prírodné podmienky a zaujímavosti najkrajšej rokliny Slovenského raja – Kyseľ.

Publikácia s bohatou obrazovou časťou vyšla pri príležitosti znovusprístupnenia tiesňavy Kyseľ. Mapuje históriu turistiky v tejto lokalite, jej prírodné pomery a ochranu, archeologické dejiny Kyseľa a majetkové pomery na území. Predstavuje tiež významné osobnosti spojené s touto lokalitou

ISBN: 978-80-8184-043-2

Nie je na sklade. Skúste v niektorom z našich spolupracujúcich kníhkupectiev.

 

 

 

 

 

Ján Petrík (1949)

V súčasnej dobe je na dôchodku, zaoberá sa dejinami letectva a železníc na Spiši, dejinami Slovenského raja, samotného Spiša a jeho osobnosťami.

Od roku 1972 je dobrovoľným členom Horskej služby oblasti Slovenský raj, horským vodcov tejto oblasti a členom Spišského dejepisného spolku.

Články Publikoval v časopisoch Letectví + Kosmonautika, Krásy Slovenska, Tatry, Spišské hlasy, Nové Spišské hlasy, Korzár a v príležitostných zborníkoch a ročenkách Spišského dejepisného spolku. Spracoval päť ročníkov kroniky mesta Spišská Nová Ves.

Vydal: Malá vojna – marec 1939 (1998), Spišská tragédia (1999), Karpackie niebo 1939  spoluautor A. Olejk (2001), Lietanie v Spišskej Novej Vsi(2004), Slovenský raj (2006), Štefan Petróczy von Petrócz (2007), Spišská tragédia (2007), 75 rokov ľadového hokeja v Spišskej Novej Vsi (2008), Horolezectvo v Spišskej Novej Vsi (2011) a ďalšie monografie a pamätnice.

 

 

Vlastným nákladom v ABC studio Spišská Nová Ves, 2007. 2. doplnené vyd. Brož. Il.

(17 x 24,5)

Publikácia, v ktorej autor prestavuje malý, ale dôležitý výsek udalostí z našich dejín známych ako malá vojna a približuje významnú kapitolu zrodu slovenského letectva.

Popri formovaní leteckých jednotiek na spišskonovoveskom letisku, ktoré v období Slovenského štátu bolo „mekkou“ nášho letectva, načrtáva obraz politických udalostí, ktoré predchádzali činnosti slovenských letcov 23. a 24. marca 1939. Ťažisko knihy je zamerané na osvetlenie obrany slovenského výsostného územia, pred nepriateľským náletom na letisko a mesto, ktorý mal tragické dôsledky.

Súčasťou publikácie sú biografické medailóniky obetí malej vojny z radov letcov, veliteľov, pilotov a leteckých mechanikov. Knihu obohacujú dobové fotografie, ilustrácie, náčrty, mapy a typy dobových a maďarských lietadiel.

ISBN: 978-80-969732-4-8

Cena: 8,- € (kúpiť teraz)

 

 

 

Ján Petrík (1949)

V súčasnej dobe je na dôchodku, zaoberá sa dejinami letectva a železníc na Spiši, dejinami Slovenského raja, samotného Spiša a jeho osobnosťami.

Od roku 1972 je dobrovoľným členom Horskej služby oblasti Slovenský raj, horským vodcov tejto oblasti a členom Spišského dejepisného spolku.

Články Publikoval v časopisoch Letectví + Kosmonautika, Krásy Slovenska, Tatry, Spišské hlasy, Nové Spišské hlasy, Korzár a v príležitostných zborníkoch a ročenkách Spišského dejepisného spolku. Spracoval päť ročníkov kroniky mesta Spišská Nová Ves.

Vydal: Malá vojna – marec 1939 (1998), Spišská tragédia (1999), Karpackie niebo 1939  spoluautor A. Olejk (2001), Lietanie v Spišskej Novej Vsi(2004), Slovenský raj (2006), Štefan Petróczy von Petrócz (2007), Spišská tragédia (2007), 75 rokov ľadového hokeja v Spišskej Novej Vsi (2008), Horolezectvo v Spišskej Novej Vsi (2011) a ďalšie monografie a pamätnice.

 

 

ABC studio Spišská Nová Ves, 2011. 1. vyd. Viaz. Il.+foto

(21 x 30 cm)

Reprezentačná publikácia zachytávajúca vznik a dianie v horolezeckých spolkoch a oddieloch, ktoré boli založené na území mesta Spišská Nová Ves a blízkych Smižanoch. V 18-tich kapitolách predstavuje horolezecké dianie v období od 16. storočia po dnešok. Je opatrená predslovom syna zakladateľa horolezeckého spolku JAMES – jednej z najstarších telovýchovných organizácii na území Slovenska, založenej v r. 1921 práve v Spišskej Novej Vsi – Doc. Ing. Františkom Liptákom, DrSc.

Publikácia je bohato doplnená dobovými fotografiami, kresbami, mapami, logami a odznakmi jednotlivých spolkov, oddielov a expedícií.

ISBN: 978-80-970736-9-5

Cena: 11,- €

Nie je na sklade. Skúste v niektorom z našich spolupracujúcich kníhkupectiev.

 

 

 

Ján Petrík (1949)

V súčasnej dobe je na dôchodku, zaoberá sa dejinami letectva a železníc na Spiši, dejinami Slovenského raja, samotného Spiša a jeho osobnosťami.

Od roku 1972 je dobrovoľným členom Horskej služby oblasti Slovenský raj, horským vodcov tejto oblasti a členom Spišského dejepisného spolku.

Články Publikoval v časopisoch Letectví + Kosmonautika, Krásy Slovenska, Tatry, Spišské hlasy, Nové Spišské hlasy, Korzár a v príležitostných zborníkoch a ročenkách Spišského dejepisného spolku. Spracoval päť ročníkov kroniky mesta Spišská Nová Ves.

Vydal: Malá vojna – marec 1939 (1998), Spišská tragédia (1999), Karpackie niebo 1939  spoluautor A. Olejk (2001), Lietanie v Spišskej Novej Vsi(2004), Slovenský raj (2006), Štefan Petróczy von Petrócz (2007), Spišská tragédia (2007), 75 rokov ľadového hokeja v Spišskej Novej Vsi (2008), Horolezectvo v Spišskej Novej Vsi (2011) a ďalšie monografie a pamätnice.

 

 

Vydavateľstvo DALI, Košice 2009. 80 str. Viaz. Il.

(11,5×16,5)

Druhá básnická zbierka básnika, ktorého debut z r. 2007 Smrť zahroteným prstom bol ocenený prémiou Ceny Ivana Kraska.

“Pavol Garan je prítomný na literárnej scéne len niekoľko rokov, no jeho diela upútali pozornosť odbornej aj širšej čitateľskej verejnosti. Zaslúžene. Skĺbili v sebe autorský cit pre formu, štylistickú bravúru, tematickú priamosť a nosnosť. Kto čítal jeho básne, si však zaiste uvedomil, že predchádzajúca definícia jeho poetiky je len pokusom o priblíženie, pretože skutočný rozmer tvorby Pavla Garana sa postihuje veľmi ťažko. Problém spočíva v tom, že má talent, a ten vždy presahuje všetky možné pojmy a množiny. Jeho básne nesú eleganciu vyjadrenia, ktorá sa antiteticky, a preto esteticky pôsobivo, viaže k neelegantným, nenažehleným témam: citovo-vôľovým vzruchom i k rezignácii, túžbam i pokojnému vytriezveniu zo života/z lásky, duševnej rozorvanosti i meditatívnemu zmiereniu s osudom či len chvíľou.“

Radoslav Matejov

ISBN: 978-80970215-0-4

Cena: 5,- € (kúpiť teraz)

ukážka z knihy

 

Pavol Garan (1978)

Narodil sa 21. augusta 1978 v Rožňave. Vyrastal v Dobšinej. Maturoval na SOU Poľnohospodárskom v Štítniku v odbore stolár. Žije a tvorí v Dobšinej, o svojej práci tesára hovorí: „… robotník, tesár No neviem. Živí ma len veľmi prozaická odnož tejto profesie – monotónne alebo minimálne jednotvárne stĺkanie paliet a výroba reziva pre potreby balenia hutníckeho sortimentu, ech.To má ďaleko od romantickej predstavy vetrom-slnkom opracovaného chlapa, čo odvážne balansuje na štíte, sekerka v ruke, hlava v oblakoch. O alúziách na biblický podtext remesla ani nehovoriac. No neviem, nerád by som sa na tom všetkom priživoval. A možno prečo nie…“ Poézii sa venuje od roku 1998, v roku 2001 sa stal členom Spišského literárneho klubu. Publikoval v literárnych periodikách Dotyky, Literárne kroky, RAK, Knižná revue, v internetovom mesačníku LET, v Slovenskom rozhlase, v regionálnej tlači a v zborníkoch Dlh a Posúvanie.

 

 

 

Renoma, Michalovce 2014, 1. vydanie, 37 str., Brož.

(14,5×13,8)

Debutová zbierka poézie autora s výrazným výtvarným cítením, ktoré sa odráža nielen v jeho poetickom videní krajiny domova, ale aj v pôsobivom metaforickom zobrazovaní vzťahov k ľuďom, ktorý ho obklopujú.

ISBN: 978-80-89591-09-1

Cena: 3,50 € (kúpiť teraz)

 

Ukážka z knihy

 

 

 

 

 

Milan Ladyka (1981)

Je učiteľom, žije v Pavlovciach nad Uhom. Venuje sa výtvarnému umeniu a poézii. Je viacnásobným laureátom súťaží Literárne Košice, Akademický Prešov, Literárny Zvolen a ďalších. Publikoval v Slovenskom rozhlase, v časopisoch Psí víno, Dotyky, v denníkoch a viacerých literárnych zborníkoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydavateľstvo ABH Trenčianske Teplice 2008. 103 str. Brož., Il.

(10x16cm)

Debutová zbierka expresívnych a spontánnych básní s vypätým pointovaním laureátky viacerých celoslovenských literárnych súťaží, ktorá podľa Milana R. Kališa „zaujala formou určitej vyzretosti, symbolikou a použitými metaforami, čo robí práve poéziu tak príťažlivou“.

Motivicky je naplnená prežívaním detstva, prostredím a ľuďmi, ktoré ju formovali až po vyzretie v ženu so všetkými túžbami, snami i s prežitými sklamaniami a radosťami.

ISBN: 978-80-969945-6-4

Cena: 3,- € (kúpiť teraz)

ukážka z knihy

 

 

 

 

Júlia Čurillová (1969)

Pedagogička, úspešná slovenská recitátorka a poetka získala ocenenia na mnohých literárnych súťažiach (napr. Chalupkovo Brezno, Literárny Zvolen, Wolkrova Polianka). V roku 2007 získala ocenenie Debut 2007 a následne sa predstavila svojou básnickou prvotinou Sedmoláska. Svoje pedagogické skúsenosti využila pri tvorbe umelecko-publicistického pásma Deti vetra pre SRo v roku 2009.

 

 

 

 

 

 

Vydané vlastným nákladom, Spišská Nová Ves 2001. 73 str. Brož., Il.

(15×15 cm)

Debutová zbierka básní laureátky širokého spektra celoslovenských literárnych súťaží, ktorá do r. 2001 svoje básne publikovala vo všetkých literárnych periodikách. Zdanlivá vonkajšia bizarnosť výstavby jej metafor a ich spájanie do kontextu si čitateľa aj napriek počiatočnému odstupu získa postupným súzvučným, úprimným až nahým, vo všetkých ohľadoch ľudským otváraním svojho sveta, z ktorého sa tak skoro neodchádza.

Kniha je s ilustráciami výtvarníka Ľubomíra Repaského a s pôsobivým grafickým riešení zaujímavým dielkom aj z výtvarného hľadiska.

ISBN: 80-968532-5-2

Cena: 3,- € (kúpiť teraz)

ukážka z knihy

 

 

 

Daniela Dubivská (1966)

Dlhoročná úspešná novinárka, v súčasnosti redaktorka časopisov pre nevidiacich a je laureátkou Literárnej Senice a Literárneho Zvolena. Jej tvorbu ocenili aj v ďalších slovenských súťažiach. Svoju poetickú tvorbu predstavila čitateľom nielen bohatou časopiseckou tvorbou, ale najmä v debute Karavána rýb, ktorý uzrel svetlo sveta v roku 2001. Patrí medzi najúspešnejšie autorky Spišského literárneho klubu.