Vypredané!

Peter Karpinský: Skala útočiska

7,00 

ISBN: 978-80-971171-6-0

Nie je na sklade

Popis produktu

FAMA art, Spišská Nová Ves 2013, 96 str., Viaz., Il.

Kniha s podtitulom Povesti a príbehy zo Spišskej Novej Vsi a okolia obsahuje 10 povestí, ktoré sa viažu na históriu Spišskej Novej Vsi a jej okolia. Autor ich spracoval na základe ústneho podania či historických písomných zmienok zachovaných v archívoch.

Povesti sú spracované jazykom, ktorý je prístupný nielen detskému čitateľovi ale aj dospelým, ktorí majú radi príbehy z minulosti.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 457 g
Rozmery 210 × 210 mm

Peter Karpinský (1971)

 

Vysokoškolský pedagóg, v súčasnosti vedúci Katedry slovenského jazyka na Inštitúte slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Venuje sa literatúre, jazykovede a teórii komiksu. Je šéfredaktorom literárneho zábavníka pre chlapcov a dievčatá ZIPS. Okrem prózy píše divadelné, rozhlasové a televízne scenáre. Žije v Spišskej Novej Vsi a v Prešove.
Debutoval zbierkou poviedok Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov (1997), neskôr vydal poviedkovú zbierku Nanebonevzatie (2009). Z tvorby pre deti mu vyšli knihy Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali (2001), Rozprávky z Múzea záhad a tajomsiev (2007), Sedem dní v pivnici (2011) a Kde asi rozprávka býva (2013),  kniha poviedok pre deti Adela, ani to neskúšaj! (2016).

Je autorom cyklu rozhlasových večerníčkov Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev (2004), cyklov Celestín (2009), Povesti zo Spišskej Novej Vsi (2011), Príbehy o bratoch Konštantínovi a Metodovi (2013) a rozhlasových rozprávkových hier Koruna času a modrá koza (2000), Med z ľadových kvetov (2005) a Diablova skala (2011) a rozhlasovej hry pre mládež Adela (2015).

Pre Slovenskú televíziu napísal scenár k dokumentárnemu filmu Encyklopédia slovenských obcí –Spišský Štvrtok (2010) a Mikova (2011). Je zostavovateľom antológie súčasnej slovenskej prózy 5x5(2011) a anglickej antológie slovenskej prózy The Dedalus Book of Slovak Literature (2015). Napísal monografiu Spojky a spájacie prostriedky v slovenčine (2013) a Poetika komiksu v texte a kontexte (2014).

Skala útočiska

Kedysi dávno sa na terajšom území Spišskej Novej Vsi rozkladali štyri samostatné obce. Na severe to bol Brusník, na východe Stojan, ďalej tu ležala dedinka Kozma a obec Šág. Medzi osadami vládlo priateľstvo a vzájomná spolupráca a možno by to tak trvalo až do súčasnosti, keby raz...
V ten deň bolo krásne počasie. Slnko svietilo a obloha bola modrá ako oči krásnej Kataríny, kováčovej dcéry. V takýto čas sa na trhovisku vždy zhromaždí množstvo ľudí. Remeselníci na drevené stoly alebo len tak na zem povykladajú svoj tovar. Jedni hlinené nádoby, iní súkno, ďalší čižmy. Gazdinky sem prinesú na predaj vajíčka, sliepky, husi, kde-tu sa objaví aj ovca. Na trh dnes prišli aj kupci z ďalekých krajín, ktorí vystavovali na obdiv nádherné šperky z jantáru, vzácne látky, vonné masti. Nejedna žienka by si ich tovar s radosťou kúpila, ale cudzokrajný tovar bol drahý, mohli si ho dovoliť len tí najbohatší.
Deň bol ako maľovaný a všetko bolo tak, ako má byť – trhovníci predávali, ľudia z celého okolia nakupovali a zvedavci zízali. Pokojnú atmosféru trhu však odrazu prerušil zúfalý výkrik:
„Ľudia! Ľudia boží, zachráňte sa!"
Hlas sa vydral z hrdla vychudnutého a otrhaného pútnika, ktorý sa dopotácal do stredu trhoviska a vzápätí sa vysilený zviezol na zem. Obyvatelia všetkých štyroch obcí, ktorí sa stretli na spoločnom sobotňajšom trhu, zostali na chvíľu prekvapene stáť, no potom sa rozbehli k pútnikovi. Dvíhali ho zo zeme, obmývali mu prepadnutú a zaprášenú tvár studenou vodou, ďalší radili, aby sa mu najprv dali napiť a najesť. Spoločnými silami ho napokon odniesli do jedného z domov, kde ho zaopatrili a pútnik sa čoskoro prebral.
„Čo sa stalo? Prečo si taký vystrašený? Pred čím sa máme zachrániť? Odkiaľ prichádzaš?" Ľudia ho okamžite zahrnuli zvedavými otázkami. Pútnik sa na nich prekvapene pozrel: „Vy nič neviete?“
Ľudia mĺkvo pokrútili hlavami. Pútnik sa teda posadil na posteli, sťažka si vzdychol a začal rozprávať: „Do Uhorska vpadli tatárske hordy. Sú ich celé mračná. Na svojich malých koníkoch brázdia krajinou, a kam prídu, vraždia a rabujú. Kade prejdú, zostáva len pustatina. Sú to krutí a mocní bojovníci, všetci sa ich boja, dokonca aj kráľ Belo IV. sa pred nimi ukryl. Sú bezcitní a zlí. Iba málokto unikne pred ich útokom. Mne samému sa len tak-tak podarilo ujsť, ale dedinu, v ktorej som žil, vypálili a všetkých obyvateľov pobili alebo odvliekli do zajatia. Teraz sa Tatári blížia aj k vám!"
Keď pútnik dohovoril, v miestnosti nastalo hrobové ticho. Až po chvíli sa ozvali prvé nesmelé hlasy: „Čo budeme robiť? Ako sa proti nim ochránime? A dá sa to vôbec, keď sú takí nebezpeční?"

Netrvalo dlho a čoskoro zasadli rady všetkých štyroch obcí. Museli vyriešiť, ako sa brániť pred strašnou hrozbou, ktorá sa na nich rúti.
„Mali by sme okolo osád postaviť opevnenie, aby sa k nám Tatári nedostali. Urobíme ho vysoké a špicaté, aby ho nemohli preliezť a ani ponad neho prestreliť šípy,“ navrhoval zástupca obce Stojan, v ktorej žili remeselníci a baníci.
Ostatným sa však jeho plán nepozdával. „Nemáme toľko času. Pútnik vravel, že Tatári tu budú už o niekoľko dní. Postaviť opevnenie by nám zabralo celé mesiace. Museli by sme narúbať stromy, opracovať ich, zatesať do hrotov, vykopať základy a koly do nich osadiť. A aj tak by sme nemali istotu, či by drevené hradby zastavili tatárske hordy.“

(úryvok)

Autorské varianty folklórnej rozprávky

Sú stálicou každoročnej produkcie a vždy sa objavujú v hodnotovo rozmanitých realizáciách. Občas sa medzi nimi nájdu originálne umelecké počiny, častejšie však ide o tradičnejšie opusy a pravidelne sa stretneme aj s textami, ktoré nemajú umeleckú hodnotu.

***

Sympatická je aj druhá kniha Petra Karpinského Skala útočiska, Povesti a príbehy zo Spišskej Novej Vsi a okolia (il. Jozef Spáril, Sp. Nová Ves, FAMA art). V zmysle podtitulu je to kniha regionálnych povesti a historických próz. To, čo príbehy (bez ohľadu na žánrovú príslušnosť) spája do organického celku, sú tri tvorivé princípy. Prvým je kompozičné rámcovanie príbehov rozprávačovými „intermezzami“, osobnými vstupmi s evidentne subjektivizujúcim komentárom, v ktorom sa autor nebráni vyjadreniu intímneho vzťahu k svojmu mestu (napokon, dostatočne ho anticipuje už dedikácia: „Venujem svojmu mestu”). Tieto intermezzá nenápadne stimulujú záujem aj zvedavosťčitateľa. Druhým princípom je chronológia podávania zliterámených udalostí: od vzniku mesta až po koniec 18. storočia. Tretím a azda rozhodujúcim princípom je naračne príťažlivé zliterárnenie historického materiálu, ktoré posúva knihu k mladým čitateľom, hoci ani azda nebola celkom takto zamýšľaná. A tak Karpinského príbehy možno vnímať ako výsostne literárny útvar, ktorý príbehovým spôsobom interpretuje historické fakty. Vedychtivému čitateľovi však môže chýbať zmienka o prameňoch látok a poznámkový aparát.

Zuzana Stanislavová, Bibiana 2/2014

Kniha Skala útočiska zachytáva povesti

(Denník Korzár, 9. 1. 2014)
Spišská Nová Ves má písomne zachytené a publikované povesti a príbehy, ktoré sa týkajú jej histórie a histórie jej najbližšieho okolia. Autorom knihy Skala útočiska je Novovešťan Peter Karpinský.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na sklonku minulého roku uzrela svetlo sveta v Spišskej Novej Vsi kniha Skala útočiska, v ktorej spisovateľ Peter Karpinský literárne spracoval povesti mesta a okolia.

„Mal som pocit, že v meste, v ktorom žijem, chýba prezentácia histórie. Myslím si, že Spišská Nová Ves patrí medzi naše najkrajšie a najhistorickejšie mestá a zaslúži si, aby verejnosť vedela o jej minulosti,“ vyjadril sa autor knihy.

V desiatich pútavých príbehoch sa čitateľ dozvie zaujímavosti nielen o samotnom meste, ale aj o blízkych Smižanoch a Starej Ľubovni.

„Na jednej strane som sa pokúsil nájsť povesti, ktoré sa o Spišskej Novej Vsi tradujú, na strane druhej som si našiel aj zaujímavé javy a fakty, ktoré som spracoval do dramatickejšieho pohľadu v povesti,“ približuje spisovateľ.

Zlo pretrváva

Informácie získaval autor zo známej histórie a študovaním archívnych listín. Práve nenápadná zmienka pod čiarou bola predlohou pre vznik povesti o ukradnutom  smižianskom zvone.

Povesť o spišskej bosorke zase poukazuje na to, že v ľuďoch sa od nepamäti skrývali negatívne vlastnosti, ktoré sa snažili využiť vo svoj prospech.

„Traja Novovešťania z rôznych pohnútok udali mladú ženu ako bosorku, ktorú nakoniec upálili. Pri študovaní historických dokumentov sa dozvedáme, že v ľuďoch stále pretrváva zlo. Minulosť nebola o nič lepšia ako súčasnosť. Je len na nás, aby sme zlé stránky v sebe potlačili a skryli kdesi na spodok svojho srdca,“ želá si P. Karpinský.

Kniha Skala útočiska je určená pre všetkých čitateľov. Publikácia vyšla v náklade 600 kusov a mesto ju bude distribuovať aj do miestnych základných škôl.

Zdroj: korzar.sme.sk

Skala útočiska je plná povestí a príbehov o Spišskej Novej Vsi

 

Aj v minulosti sa kradlo, ohováralo, boli zvady a bitky presne tak, ako je to aj dnes, hovorí autor.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskej Novej Vsi v utorok slávnostne uviedli do života novú knižku plnú povestí o meste a okolí. Nesie názov Skala útočiska a jej autorom je Peter Karpinský.

„Stále som mal pocit, že v našom meste chýba taká prezentácia histórie. Myslím si, že Spišská Nová Ves patrí medzi najkrajšie a najhistorickejšie mestá na Slovensku, a práve touto knihou som chcel zdôrazniť, že Spišská Nová Ves je zaujímavá, stojí za návštevu a študovanie jej histórie,“ zdôvodnil Karpinský.

Ide o knihu desiatich povestí a príbehov zo Spišskej Novej Vsi a okolia, napr. zo Smižian, či vzdialenejšej Starej Ľubovne.

Autor sa pokúšal nájsť povesti, ktoré sa o meste hovoria a tradujú, našiel však aj niekoľko zaujímavostí, ktoré spracoval do dramatickej podoby.

Zaujímavosti hľadal v archívoch

„Príbehy som hľadal v archíve, ale čerpal som aj z rôznych dejín Spišskej Novej Vsi, kde sa možno niekedy pod čiarou objavili zmienky o čomsi zaujímavom. Napríklad v knižke je aj povesť o stratenom smižianskom zvone, o tejto zaujímavosti som sa dozvedel práve v jednej knižke, kde bola o tom len taká kratučká zmienka a mňa to veľmi zaujalo, ako mohol niekto ukradnúť zvon priamo z veže. Začal som hľadať a rozpracoval som to do podoby povesti,“ doplnil Karpinský.

Podľa neho sa ľudia v jeho povestiach a príbehoch veľmi nelíšia od tých, ktorí dnes žijú vo svete, hoci sú to historické postavy.

„Aj v minulosti sa kradlo, ohováralo, boli zvady, bitky, presne tak, ako je to aj dnes,“ konštatoval s úsmevom autor.

Verí, že knižka si nájde svojho čitateľa, nielen detského, ale aj dospelého, pretože vďaka povestiam sa môže dozvedieť veľa zaujímavých historických informácií o rodnom meste.

Knižka sa dostane do škôl

Publikácia vyšla v celkovom náklade 600 kusov a mesto sa rozhodlo ju distribuovať aj do miestnych základných škôl.

„Hodnotím túto knižku veľmi pozitívne, je to niečo, čo nám tu chýbalo, je to také povzbudenie našej regionálnej histórie. Cez túto literatúru sa informácie o Spiši a našom meste dostanú k deťom a mládeži,“ doplnil primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný (Smer).

Mesto na vydanie knižky oslovilo viacero sponzorov,. Primátora teší, že aj v tejto ťažkej dobe sa nájdu ľudia, ktorí podporujú kultúru a umenie. „Je to asi ten najušľachtilejší spôsob, ako prejaviť vzťah k svojmu mestu a svojmu regiónu,“ uzavrel Volný.

Zdroj: korzar.sme.sk

 

SP. NOVÁ VES: Knižka Skala útočiska je plná povestí a príbehov o meste a okolí

Hlavné správy