Kniha Skala útočiska zachytáva povesti

 

P. Karpinský. Pri prezentácii knihy.
P. Karpinský. Pri prezentácii knihy.

(denník Korzár, 9. 1. 2014)

Spišská Nová Ves má písomne zachytené a publikované povesti a príbehy, ktoré sa týkajú jej histórie a histórie jej najbližšieho okolia. Autorom knihy Skala útočiska je Novovešťan Peter Karpinský.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na sklonku minulého roku uzrela svetlo sveta v Spišskej Novej Vsi kniha Skala útočiska, v ktorej spisovateľ Peter Karpinský literárne spracoval povesti mesta a okolia.

„Mal som pocit, že v meste, v ktorom žijem, chýba prezentácia histórie. Myslím si, že Spišská Nová Ves patrí medzi naše najkrajšie a najhistorickejšie mestá a zaslúži si, aby verejnosť vedela o jej minulosti,“ vyjadril sa autor knihy.

V desiatich pútavých príbehoch sa čitateľ dozvie zaujímavosti nielen o samotnom meste, ale aj o blízkych Smižanoch a Starej Ľubovni.

„Na jednej strane som sa pokúsil nájsť povesti, ktoré sa o Spišskej Novej Vsi tradujú, na strane druhej som si našiel aj zaujímavé javy a fakty, ktoré som spracoval do dramatickejšieho pohľadu v povesti,“ približuje spisovateľ.

Zlo pretrváva

Informácie získaval autor zo známej histórie a študovaním archívnych listín. Práve nenápadná zmienka pod čiarou bola predlohou pre vznik povesti o ukradnutom  smižianskom zvone.

Povesť o spišskej bosorke zase poukazuje na to, že v ľuďoch sa od nepamäti skrývali negatívne vlastnosti, ktoré sa snažili využiť vo svoj prospech.

„Traja Novovešťania z rôznych pohnútok udali mladú ženu ako bosorku, ktorú nakoniec upálili. Pri študovaní historických dokumentov sa dozvedáme, že v ľuďoch stále pretrváva zlo. Minulosť nebola o nič lepšia ako súčasnosť. Je len na nás, aby sme zlé stránky v sebe potlačili a skryli kdesi na spodok svojho srdca,“ želá si P. Karpinský.

Kniha Skala útočiska je určená pre všetkých čitateľov. Publikácia vyšla v náklade 600 kusov a mesto ju bude distribuovať aj do miestnych základných škôl.

Zdroj: korzar.sme.sk

 

Skala útočiska je plná povestí a príbehov o Spišskej Novej Vsi

 

Zdrojom inšpirácie pre autora bolo mesto Spišská Nová Ves.
Zdrojom inšpirácie pre autora bolo mesto Spišská Nová Ves.

Aj v minulosti sa kradlo, ohováralo, boli zvady a bitky presne tak, ako je to aj dnes, hovorí autor.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskej Novej Vsi v utorok slávnostne uviedli do života novú knižku plnú povestí o meste a okolí. Nesie názov Skala útočiska a jej autorom je Peter Karpinský.

„Stále som mal pocit, že v našom meste chýba taká prezentácia histórie. Myslím si, že Spišská Nová Ves patrí medzi najkrajšie a najhistorickejšie mestá na Slovensku, a práve touto knihou som chcel zdôrazniť, že Spišská Nová Ves je zaujímavá, stojí za návštevu a študovanie jej histórie,“ zdôvodnil Karpinský.

Ide o knihu desiatich povestí a príbehov zo Spišskej Novej Vsi a okolia, napr. zo Smižian, či vzdialenejšej Starej Ľubovne.

Autor sa pokúšal nájsť povesti, ktoré sa o meste hovoria a tradujú, našiel však aj niekoľko zaujímavostí, ktoré spracoval do dramatickej podoby.

Zaujímavosti hľadal v archívoch

„Príbehy som hľadal v archíve, ale čerpal som aj z rôznych dejín Spišskej Novej Vsi, kde sa možno niekedy pod čiarou objavili zmienky o čomsi zaujímavom. Napríklad v knižke je aj povesť o stratenom smižianskom zvone, o tejto zaujímavosti som sa dozvedel práve v jednej knižke, kde bola o tom len taká kratučká zmienka a mňa to veľmi zaujalo, ako mohol niekto ukradnúť zvon priamo z veže. Začal som hľadať a rozpracoval som to do podoby povesti,“ doplnil Karpinský.

Podľa neho sa ľudia v jeho povestiach a príbehoch veľmi nelíšia od tých, ktorí dnes žijú vo svete, hoci sú to historické postavy.

„Aj v minulosti sa kradlo, ohováralo, boli zvady, bitky, presne tak, ako je to aj dnes,“ konštatoval s úsmevom autor.

Verí, že knižka si nájde svojho čitateľa, nielen detského, ale aj dospelého, pretože vďaka povestiam sa môže dozvedieť veľa zaujímavých historických informácií o rodnom meste.

Knižka sa dostane do škôl

Publikácia vyšla v celkovom náklade 600 kusov a mesto sa rozhodlo ju distribuovať aj do miestnych základných škôl.

„Hodnotím túto knižku veľmi pozitívne, je to niečo, čo nám tu chýbalo, je to také povzbudenie našej regionálnej histórie. Cez túto literatúru sa informácie o Spiši a našom meste dostanú k deťom a mládeži,“ doplnil primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný (Smer).

Mesto na vydanie knižky oslovilo viacero sponzorov,. Primátora teší, že aj v tejto ťažkej dobe sa nájdu ľudia, ktorí podporujú kultúru a umenie. „Je to asi ten najušľachtilejší spôsob, ako prejaviť vzťah k svojmu mestu a svojmu regiónu,“ uzavrel Volný.

Zdroj: korzar.sme.sk


SP.NOVÁ VES: Knižka Skala útočiska je plná povestí a príbehov o meste a okolí

Správa TASR

 

Autorské varianty folklórnej rozprávky

Sú stálicou každoročnej produkcie a vždy sa objavujú v hodnotovo rozmanitých realizáciách. Občas sa medzi nimi nájdu originálne umelecké počiny, častejšie však ide o tradičnejšie opusy a pravidelne sa stretneme aj s textami, ktoré nemajú umeleckú hodnotu.

***

Sympatická je aj druhá kniha Petra Karpinského Skala útočiska, Povesti a príbehy zo Spišskej Novej Vsi a okolia (il. Jozef Spáril, Sp. Nová Ves, FAMA art). V zmysle podtitulu je to kniha regionálnych povesti a historických próz. To, čo príbehy (bez ohľadu na žánrovú príslušnosť) spája do organického celku, sú tri tvorivé princípy. Prvým je kompozičné rámcovanie príbehov rozprávačovými „intermezzami“, osobnými vstupmi s evidentne subjektivizujúcim komentárom, v ktorom sa autor nebráni vyjadreniu intímneho vzťahu k svojmu mestu (napokon, dostatočne ho anticipuje už dedikácia: „Venujem svojmu mestu”). Tieto intermezzá nenápadne stimulujú záujem aj zvedavosťčitateľa. Druhým princípom je chronológia podávania zliterámených udalostí: od vzniku mesta až po koniec 18. storočia. Tretím a azda rozhodujúcim princípom je naračne príťažlivé zliterárnenie historického materiálu, ktoré posúva knihu k mladým čitateľom, hoci ani azda nebola celkom takto zamýšľaná. A tak Karpinského príbehy možno vnímať ako výsostne literárny útvar, ktorý príbehovým spôsobom interpretuje historické fakty. Vedychtivému čitateľovi však môže chýbať zmienka o prameňoch látok a poznámkový aparát.

Zuzana Stanislavová

Bibiana 2/2014

Späť na Napísali o našich knihách