Vlastným nákladom v ABC studio Spišská Nová Ves, 2007. 2. doplnené vyd. Brož. Il.

(17 x 24,5)

Ján Petrík: Spišská tragédia
Ján Petrík: Spišská tragédia

Publikácia, v ktorej autor prestavuje malý, ale dôležitý výsek udalostí z našich dejín známych ako malá vojna a približuje významnú kapitolu zrodu slovenského letectva.

Popri formovaní leteckých jednotiek na spišskonovoveskom letisku, ktoré v období Slovenského štátu bolo „mekkou“ nášho letectva, načrtáva obraz politických udalostí, ktoré predchádzali činnosti slovenských letcov 23. a 24. marca 1939. Ťažisko knihy je zamerané na osvetlenie obrany slovenského výsostného územia, pred nepriateľským náletom na letisko a mesto, ktorý mal tragické dôsledky.

Súčasťou publikácie sú biografické medailóniky obetí malej vojny z radov letcov, veliteľov, pilotov a leteckých mechanikov. Knihu obohacujú dobové fotografie, ilustrácie, náčrty, mapy a typy dobových a maďarských lietadiel.

ISBN: 978-80-969732-4-8

Cena: 8,- € (kúpiť teraz)

O autorovi:

Ján Petrík (1949)

Petrík st.01

V súčasnej dobe je na dôchodku, zaoberá sa dejinami letectva a železníc na Spiši, dejinami Slovenského raja, samotného Spiša a jeho osobnosťami.

Od roku 1972 je dobrovoľným členom Horskej služby oblasti Slovenský raj, horským vodcov tejto oblasti a členom Spišského dejepisného spolku.

Články Publikoval v časopisoch Letectví + Kosmonautika, Krásy Slovenska, Tatry, Spišské hlasy, Nové Spišské hlasy, Korzár a v príležitostných zborníkoch a ročenkách Spišského dejepisného spolku. Spracoval päť ročníkov kroniky mesta Spišská Nová Ves.

Vydal: Malá vojna – marec 1939 (1998), Spišská tragédia (1999), Karpackie niebo 1939 spoluautor A. Olejk (2001), Lietanie v Spišskej Novej Vsi, (2004), Slovenský raj (2006), Štefan Petróczy von Petrócz (2007), Spišská tragédia (2007), 75 rokov ľadového hokeja v Spišskej Novej Vsi (2008), Horolezectvo v Spišskej Novej Vsi (2011) a ďalšie monografie a pamätnice.

 

Späť na stránku Knihy iných vydavateľstiev