FAMA art, Spišská Nová Ves 2014, 1. vydanie,86 str., Viaz., Il.

(120×160)Ján Mičuch: Z blues do úst

Druhá básnická zbierka, v ktorej autor podobne ako v debute, prináša poéziu, pre ktorú je charakteristický humoristicky nesmierne citlivý, jemne ironickým, v každom ohľade však ľudský náhľad na úzko osobné ale aj širšie spoločenské problémy.

Zdobí ju svojské, nezameniteľné, vďaka autorovej životnej filozofii vždy optimistické videnie sveta a vzťahov v ňom. Všetko, čo v nej chce autor povedať, vyjadruje niekedy na prvý pohľad banálne, vždy však s neočakávaným, nesmierne sviežim poetickým posunom.

ISBN: 978-80-89717-00-2

Cena: 5,- € (kúpiť teraz)

O autorovi:

 

 

 

 

 

 

Ján Mičuch (1964)

Niekoľkonásobný finalista literárnych súťaží Wolkrova Polianka, Verš a Poviedka. Píše aforizmy, epigramy, básne, fejtóny, kabaretné pásma a rozhlasové hry. Okrem iného vydal básnickú zbierku Ticho, tichšie, horúco (HEVI 1997), audiokazetu Denník cestovateľa v Supershope (Rádio Bratislava, 1997). Je autorom postmodernej rozhlasovej rozprávky Princezná so zlatou (SRo 2001), rozhlasových hier Pokecajme si (SRo 2005) a Hodiny huslí (SRo 2006), štylizovanej rozhlasovej talkshow Beseda z druhej ruky (SRo 2005), ale tiež série poviedok o poprednom predstaviteľovi krhútskeho národa PhDr. Alfonzovi Halenárovi. Publikuje v slovenských a českých literárnych časopisoch, jeho texty boli preložené do slovinčiny, francúzštiny a švédštiny.

 

Ukážka z knihy

Späť na stránku Tituly z nášho vydavateľstva