Vydavateľstvo FAMA art, o. z.

Hutnícka 3418/3,
052 01 Spišská Nová Ves

Tel: +421 910676861

OU-SN-OZP-2014/012480-2
Živ. reg.: 860-22730 zo dňa 29. 10. 2014

IČO: 42 331 170
DIČ: 2024147994

Slovenská sporiteľňa: 5064210229/0900
IBAN: SK17 0900 000000 5064210229

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/6220 781
fax č. 055/ 6224 547

Email: info@famaart.sk