Dodacie lehoty

V prípade platby bankovým prevodom je dĺžka dodacej lehoty 5 pracovných dní od prijatia platby na účet.
V prípade dodávky na dobierku 5 pracovných dní od doručenia Vašej objednávky.
V prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty máte právo od zmluvy odstúpiť.
Ak si objednáte titul, ktorý sa medzičasom vypredal, okamžite Vás budeme informovať (telefonicky alebo e-mailom) a objednávku v tejto jej časti stornujeme. V prípade úhrady kúpnej ceny Vám finančné prostriedky vrátime do 5 dní na účet v banke, z ktorého boli vyplatené.

Spôsob dodania tovaru a platby

Ak si pri objednávke zvolíte platbu z bankového účtu, tovar posielame Slovenskou poštou formou doporučeného listu alebo balíka a ako poštovné a balné Vám účtujeme len cenu poštovného a obálky (obalu zásielky). Ich výška je uvedená spoločne v tabuľke objednávky.
Pri voľbe platby na dobierku Vám príde tovar ako doporučená listová alebo balíková dobierka a k cene tovaru Vám účtujeme cenu obálky (obalu zásielky) a cenu dobierky. Ich výška je tiež uvedená spoločne v tabuľke objednávky.
Poplatky uvedené v tabuľkách objednávky platia pre odosielanie pošty v rámci Slovenska. Poštovné a balné do iných štátov stanovujeme individuálne na základe taríf Slovenskej pošty.
V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe Vášho želania Vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.
O odoslaní objednaných kníh Vám na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke pošleme v deň ich expedície správu a faktúru – daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
Ak by Vám tovar alebo oznámenie o uložení zásielky na pošte nebol doručený ani po 7. dni od nášho oznámenia o expedícii, kontaktujte svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom tovare a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

Záručná doba

Na všetky predávané knihy je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

FAMA art ručí zákazníkovi za:
 dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom,
 dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,
 dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke,
 vrátenie peňazí po uhradení kúpnej ceny tovaru na účet v banke za tovar, ktorý bol medzičasom vypredaný,
 priloženie daňového dokladu (faktúra) k zásielke, ak si zákazník neprial inak.

FAMA art nenesie zodpovednosť za:
 oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta),
 oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
 poškodenie zavinené doručovateľom (pošta).
(Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod. nepreberajte!)
 obsahovú náplň knihy

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás kontaktujte. Ak už bola Vaša nevybavená objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 5 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.
Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ktorý Vám už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 5 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Poštovné

Na dopravu kníh z nášho vydavateľstva štandardne používame služby Slovenskej pošty. Na Vašu výslovnú žiadosť uvedenú v „poznámke” objednávky však môžeme použiť aj služby inej kuriérskej firmy.
Poštovné je účtované podľa hodnoty Vašej objednávky, spôsobu doručenia tovaru a spôsobu platby.
Poštovné a balné pri doručení doporučene a platbe vopred je štandardne 2,15- € (balné: 0,20 €; poštovné: 1,95 €).
Poštovné a balné pri doručení a platbe dobierkou je štandardne 3,35 € (balné: 0,20 €; dobierka: 3,15 €).
Uvedené ceny platia iba pre odoslanie zásielok na Slovensko a pre odoslanie konkrétnej objednanej knihy. Pri objednávke viacerých kníh naraz, môže byť celkové poštovné v súvislosti s vyššou váhou zásielky vyššie.

Poštovné Vašej zásielky si overte na stránke: https://cennik.posta.sk/

Ohľadom presnej výšky poštovného, ak bude vyššie ako je uvedené pri knihách a pri objednávkach do zahraničia, Vás budeme zvlášť informovať pri potvrdení takejto objednávky. V prípade nesúhlasu s inou cenou poštovného, môžete objednávku zrušiť.
Ceny poštovného sú uvedené vrátane DPH.

Prajeme vám príjemné nakupovanie v našom kníhkupectve!