Vydavateľstvo FAMA art vzniklo na sklonku roku 2012 na základe všeobecných skúseností, ktoré hovoria o tom, že ak je kniha pre jej vydavateľa len tovarom, má najmä začínajúci autor (aj napriek tomu, že je jeho tvorba na viacerých fórach oceňovaná) malé šance na to, aby sa ho ujalo väčšie vydavateľstvo.

Našou ambíciou je teda v prvom rade pomáhať najmä pri vydávaní pôvodnej mladej slovenskej poézii a próze, a to aj popri všeobecne známej skutočnosti, že maličkých vydavateľstiev, ktoré sa o to snažili i pred nami, tu už bolo neúrekom. Kým nám budú stačiť sily, aj my by sme radi, podobne ako oni, pomohli viacerým zaujímavým titulom vstúpiť do širšieho literárneho kontextu.

Tento zámer sme v trojici (Ján Petrík, Tomáš Repčiak a Martin Horbal) začali napĺňať tým, že prvým štyrom autorom sme vytvorili všetky základné podmienky na to, aby si rukopisy svojich kníh mohli vydať vlastným nákladom. V prvom roku existencie vydavateľstva to znamenalo predovšetkým pomôcť autorom pri výbere, zostave a redakčnej úprave textov, pri zabezpečení jazykových korektúr, grafickom spracovaní knihy a jej konečnej realizácii v tlačiarni.

Tento záber postupne rozširujeme o pomoc pri propagácii vydaných kníh a pri tom, aby sa vydané tituly dostali k svojim čitateľom nielen v sieti kníhkupectiev v regióne autora, ale aj prostredníctvom väčších distribútorov či internetu.

Fama je inak grécka bohyňa dobrej správy. Parafrázujúc známe príslovie o božej pomoci podporenej vlastným úsilím, veríme že sa nám tých naozaj dobrých správ podarí do našej literatúry priniesť čo najviac.

Ak máte ambíciu vydať knižku, o ktorej si myslíte, že osloví širšiu verejnosť, kontaktujte nás, radi sa s vami spojíme, aby sme ju s vami prekonzultovali.

Ján Petrík