Akcia!

Tomáš Repčiak: Na vydaj

4,00  3,00 

ISBN: 978-80-89717-04-0

Popis produktu

Tomáš Repčiak: Na vydaj

 FAMA art, Spišská Nová Ves 2015. 64 str. Brož. Il.

(10×19)

Básne tejto knihy, určené na prednes, vznikli na objednávku. Autor ich napísal pre dve recitátorky, Júliu Čurillovú a jej dcéru Júliu. Všetky sa vďaka nim dočkali nielen interpretácie, ale aj úspechu v podobe najvyšších ocenení na dvoch celoslovenských súťažiach – Vansovej Lomničke a Našej Vansovej Lomničke.

 

Ďalšie informácie

Hmotnosť 89 g
Rozmery 100 × 190 mm

Tomáš Repčiak (1972)

 

Žije v Spišskej Nove Vsi, venuje sa poézii, próze, publicistike, tvorbe pre rozhlas a tvorbe piesňových textov.

Je autorom rozhlasového kabaretu Pánska jazda (SRo, marec 2003 – január 2005), autorom zábavnej relácie Vlak (SRo, apríl 2008 – máj 2014) a ďalších relácií.

Vydal knižky krátkych próz Zo života Karčiho Vešeľaka, Na krok od raja (FAMA art, Spišská Nová Ves 2013), Tajomstvo kľúča (FAMA art, Spišská Nová Ves 2014), zbierku básní pre deti Robte cirkus! (FAMA art, Spišská Nová Ves 2014) a zbierku básní Na vydaj (FAMA art, Spišská Nová Ves 2015).

Julianin kľúč

 

Ku každej žene potrebný je kľúčik,

hrdzavý, malý, s vylomeným zubom.

A je ho ťažké nájsť, zapadol niekde v detstve

alebo zhrubol ako synov hlas,

čo od otca sa nikdy nepoučí,

tiež stratí kľúč, a potom nocou búcha,

dobýja sa do lásky.

 

Chceš životom prejsť, hoci nemáš s kým.

Viem, nie na to dali ste mi slovo,

aby som mudrovala nad večnosťou

chrústa. Je deň, čo v ústach chutí vanilkovo

a ďalší taký, ako dneska je.

Ujedá život z duše – chleba,

každý deň za krajec, nedá sa nebáť

v tomto zbitom svete, môžete však báť sa,

že aj vám povedia raz zradca,

zavinú do reťazí

ako sny každej z vás.

 

Mám túžby, ale nemám čas.

Pripravený je pranier, pľuvance a topor

a vy, čo ma vyprevádzate na levočskej púti,

len stále vyššie, rok za rokom.

Oči sú suché, iba nebo smúti,

ako to čierne baroko.

 

Na každé nebo potrebný je kľúčik,

nedá sa prísť len tak a sadnúť

k poslednej z večerí.

Dnes svoju dušu ako psa hladom mučím,

som hluchá, dlho som počúvala

a nečakajte, že vám uverím.

O chvíľu príde majster s osudom v dlani priťažkým

až v dreve srdce puká,

presnými ťahmi v rukách

vytesá zo mňa oltár porážky.

 

Ja som dnes hlavné číslo v programe,

kráľovná hriechu, kriku požiar,

dôvod na amen,

dnes budem božia.

Tak ako každá matka,

preto je v každom z vás kus živého Boha,

vetra, čo z kostolov prach ženie,

preto je vo vás odpustenie,

o ktoré dnes nežiadam.

Za lásku zradu dostávam,

dopíjam kalich a dvíham oči, nebesá!

Kto hľadí na to ako hviezda padá,

pravdepodobne potkne sa.

(úryvok)

 

NA VYDAJ

Tomáš Repčiak, FAMA art 2015

Ani tá najpodrobnejšia analýza doterajšej literárnej činnosti Tomáša Repčiaka nemohla zvedavého čitateľa dostatočne pripraviť na jeho najnovší knižný príspevok. Autor bezstarostne humornej „Vešeľakovskej trilógie” totiž vo svojom najnovšom diele objavuje doteraz neznáme hranice vyjadrenia vlastných tvorivých možností. Zbierka Na vydaj predstavuje jeho básnický debut, ktorý je na túto príležitosť príkladne pripravený – čitateľ teda dostáva do rúk knihu s dômyselnou vizuálnou stránkou, úzko spätou s pôvodným poslaním básní, ktoré boli podľa autorovho vlastného vyjadrenia písané „na objednávku... pre dve recitátorky umeleckého prednesu, Júliu Čurillová a jej dcéru Júliu”.

Všetky básne sú teda po vonkajšej stránke premyslene komponované tak, aby pri recitovaní plynuli nerušene. Vynaliezavý rým, dôraz na rytmickosť, časté opakovacie prvky, bohatá obraznosť atakujúca rozmanité zmysly i pestrá modálnosť veršov pomáhajú k výraznému zážitku, ktorého naplnenie možno nájsť práve vo forme umeleckého prednesu. No ani čitateľ knižnej podoby básní nemusí byť ukrátený o pôžitok z Repčiakovej poézie, ktorá je po všetkých formálnych stránkach zvládnutá na veľmi vysokej úrovni.

Čo však v konečnom dôsledku necháva čitateľa v nemom úžase, je obsahová stránka jednotlivých básní. Už v úvodnom texte sa totiž pôvodným poslaním humorista Repčiak púšťa do veľmi dobre organizovaného a bohatou paletou obrazov a intertextových asociácií podopreného pátrania po hlbinách ženskej duše, pričom objavuje stále nové a nové cesty, ktorými sa vnútorný život lyrických hrdiniek môže uberať. Rozsah pocitov, ktoré autor spracúva, rovnako ako zoznam motívov, ktoré do proce­su pátrania plynule začlenil (vojnový, náboženský, regionálny a mnohé iné), je mimoriadne široký a v každej z básní dokáže formulovať dostatočne svojbytnú výpoveď o svojej hrdinke.

V centre zbierky Na vydaj teda stojí napätie medzi čitateľsky vďačnou formou básnického spracovania a mnohoznačným obsahom básní, ktorých rozvitie a plné pochopenie si určite vyžaduje dlhší čas a opakovaný návrat k textu. Horizont originálne spracovaných citových vnemov ženských postáv je pritom natoľko široký, že čitateľ nachádza stále nové a nové významové odtienky výpovedí – a nezáleží na tom, či sa pohrávajú s vojnovou tematikou (Krištáľová noc), alebo s motívom osobnej tragédie (Večera). Vo výsledku totiž ide vždy o hlboké a patrične precítené svedectvo.

Milan Kolesík, Knižná revue 1/2016

Hĺbka ženy

Tomáš Repčiak má už na svojom konte niekoľko vydaných kníh. Po knižkách krátkych próz Zo života Karčiho Vešeľaka, Na krok od raja (FAMA art, 2013), Tajomstvo kľúča (FAMA art, 2014) a zbierke básní pre deti Robte cirkus (FAMA art, 2014) prichádza autor s novou básnickou zbierkou, ktorú môžeme považovať za jeho oficiálny básnický debut. Básnická zbierka Na vydaj obsahuje básne, ktoré autor napísal na objednávku pre dve recitátorky umeleckého prednesu, Júliu Čurillovú a jej dcéru Júliu. Zbierku dopĺňajú fotografie Milana Čarňanského zobrazujúce ženský subjekt.

Básnická zbierka pozostáva z piatich rozsiahlejších básní – Krištáľová noc, Svätá Helena, Alžbetin chrám, Julianin kľúč, Večera, ktoré sú písané viazaným veršom. Básnik v nich používa nepravidelný rým, čím sa básne stávajú náročnejšími na recitovanie, no na druhej strane poslucháča nútia neustále udržiavať pozornosť a čakať na rým, ktorý svojou sémantickou nasýtenosťou podporí básnickú výpoveď. Používanie epizeuxy (,,…a sa kajá, a sa kajá“) a opakovania rovnakých veršov napomáha naplniť účel týchto básní stať sa básňami vhodnými na umelecký prednes.

Už podľa príznačných názvov básní je zrejmé, že hlavnú úlohu v nich bude hrať lyrická hrdinka. Prostredníctvom intertextových asociácií Repčiak pátra po tajomstvách ženskej duše a zachytáva ich vnútorný svet so všetkými bremenami a radosťami, ktoré formujú ich osobnosť. Vojnový či náboženský motív slúži autorovi na vykreslenie esenciálnej básnickej výpovede o svojej lyrickej hrdinke.

Básne sa vyznačujú bohatou metaforikou. Čitateľ sa preto často musí opätovne vrátiť k textu, aby pochopil všetky asociácie, dostal sa pod textúru básnických obrazov a odkryl ich ďalšie významy.

Básnická zbierka Na vydaj nie je určená len na umelecký prednes. Básne, ktoré sa svojou hĺbkou dotýkajú ženskej duše a nútia zamyslieť sa, sú súce aj na vydaj do rúk čitateľa, ktorý je schopný vnímať precítené svedectvá.

Martin Chudík, Dotyky č. 2/2016